Trang chủ

Gặp gỡ công ty có tu nghiệp sinh Việt Nam Shinnihon Biru Service
Sau khi trở thành một tổ chức pháp nhân, Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản (VAIJ) đang bắt đầu có những hoạt động cụ thể nhằm củng cố cơ cấu để có thể từng bước có hoạt động thiết thực phụng sự cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật. Một trong những hoạt động mà Chủ tịch hội, ông Trần Ngọc Phúc nhắm tới là làm sao thu hút được sự hỗ trợ của các công ty Nhật Bản có liên quan tới Việt Nam và các công ty Việt Nam đang hoạt động tại Nhật Bản để có tài chính cho hoạt động của Hội.

Sự kiện

CN, Th11 12 2017 -
14:00 to 17:30
T7, Th11 25 2017 -
13:00 to 17:00