Trang chủ

Đại hội lần thứ 3 của" Hội người Việt nam tại Nhật Bản"

    Ngày 28/5 Đại hội Hội người Việt Nam tại Nhật Bản  được tổ chức trong không khí trang trọng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo. Đại hội có sự tham dự của Đại sứ Nguyễn Quốc Cường, đại biểu đại diện cho các hội đoàn của người Việt Nam tại Nhật Bản như Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA), Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản…

Events

Sun, Nov 12 2017 -
14:00 to 17:30
Sat, Nov 25 2017 -
13:00 to 17:00