News

diễn đàn đa phương "Investing in Healthy and Active Aging For Sustainable Growth " về  "Đầu tư cho sự lão hoá lành mạnh và tích cực vì sự phát triển  bền vững" trước thềm APEC.
    Trong  khuôn khổ các hoạt động bên lề của  Hội nghị APEC 2017, ngày 15/8 diễn đàn đa phương :" Đầu tư cho sự lão hoá lành mạnh và tích cực vì sự phát triển bền vững " với chủ đề " Cách tiếp cận khu vực nhằm thúc đẩy  việc đổi mới chăm sóc dài hạn" đã diễn ra tại khách sạn New World Sài Gòn- Thành phố Hồ Chí Minh.
    Ngày 9/10/2017, cuộc họp thứ nhất giữa Hội người Việt Nam tại Nhật Bản(VAIJ) và Đại sứ Nguyễn Quốc Cường đại diện cho Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Đại hội lần thứ 3 của" Hội người Việt nam tại Nhật Bản"

    Ngày 28/5 Đại hội Hội người Việt Nam tại Nhật Bản  được tổ chức trong không khí trang trọng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo. Đại hội có sự tham dự của Đại sứ Nguyễn Quốc Cường, đại biểu đại diện cho các hội đoàn của người Việt Nam tại Nhật Bản như Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA), Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản…

For those whose Homes Sustained Water Damage
Take photos of the inside and outside of your house so that the extent of the damage can be seen. Also take photos of anything broken, like your car, refrigerator or electronics. Take photos of marks that show the depth that the water reached during flooding. The records you keep of the damage will be useful later when getting a victim’s certificate or applying for an insurance payout.