Giới thiệu về VAIJ

1. VAIJ là gì?
VAIJ là tên viết tắt của Hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản, một tổ chức được công nhân bởi Ủy ban nhà nước về người Việt ở nước ngoài, đại diện cho người Việt đang cư trú tại Nhật Bản.
 
2. Mục tiêu của VAIJ là gì?
  VAIJ được thành lập với mục tiêu cơ bản là kết nối cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Với mục tiêu cơ bản này, trong nhiệm kỳ 2017-2020 VAIJ mong muốn xây dựng một liên hiệp hội bao gồm các hội nhóm, cơ quan tổ chức của người Việt trên đất nước Nhật, một liên hiệp hội có tính đại diện rộng rãi nhất cho công đồng người Việt đang cư trú tại Nhật. 
 
  Dựa trên cơ sở liên hiệp các hội nhóm và tổ chức, VAIJ mong muốn sẽ tổ chức thảo luận rộng rãi về các vấn đề có liên quan đến người Việt, nhằm mục đích tìm ra các giải pháp mang tiếng nói chung để cùng gây dựng lại hình ảnh đẹp về người Việt trong mắt người Nhật nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.
 
  VAIJ cũng rất mong muốn đóng góp vai trò trong công cuộc xây dựng mối quan hệ giao lưu hợp tác bền vững giữa hai quốc gia, giữa hai dân tộc Việt Nam và Nhật Bản. Với mục tiêu này, VAIJ mong muốn sẽ trở thành cầu nối trên mọi lĩnh vực cho hai quốc gia, từ kinh tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật cho tới thể thao văn hóa, du lịch.