Giới thiệu về VAIJ

1. VAIJ là gì?
 
Hội người Việt Nam tại Nhật Bản (The Vietnamese Association in Japan, VAIJ), một tổ chức được chính phủ Việt Nam và Nhật bản công nhân để đại diện cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản.

 
2. Mục tiêu của VAIJ
 
VAIJ được thành lập với mục đích là đại diện cho tiếng nói của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản.
Với mục đích này, trong nhiệm kỳ 2017-2020 VAIJ đặt mục tiêu sẽ triển khai những hoạt động hỗ trợ cộng đồng và kết nối các Hội nhóm - Tổ chức của người Việt Nam tại Nhật Bản đồng thời thúc đẩy quan hệ giao lưu giữa hai đất nước.
 
Mục tiêu lâu dài hơn là xây dựng một Liên Hiệp hội gồm nhiều các Hội nhóm - Tổ chức đại diện cho nhiều thành phần của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Dựa trên cơ sở sự đoàn kết của cả cộng đồng, VAIJ mong muốn tìm đươc biện pháp hữu hiệu nhằm giải quyết các vấn đề của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, giúp cho từng cá nhân trong cộng đồng sống tốt hơn, cả cộng đồng phát triển theo hướng tích cực hơn và gây dựng lại hình ảnh đẹp về người Việt Nam trong xã hội Nhật Bản.
 
VAIJ cũng rất mong muốn đóng góp vai trò trong công cuộc xây dựng mối quan hệ giao lưu hợp tác bền vững giữa hai đất nước. và để đạt được mục tiêu này, VAIJ sẽ có những hoạt động mang tính cầu nối trên nhiều lĩnh vực từ văn hoá, giáo dục tới kinh tế, khoa học kỹ, thể thao, du lịch...