Họp thường kỳ của Ban giám đốc pháp nhân Hội người Việt Nam tại Nhật Bản

Hôm qua, ngày 10/11, tại văn phòng của Hội đã diễn ra cuộc họp thường kỳ của Ban giám đốc pháp nhân Hội người Việt Nam tại Nhật Bản (VAIJ) để tổng kết lại hoạt động của hội trong thời gian qua và về đường hướng cho hoạt động trong thời gian tới.

Tham dự cuộc họp có Hội trưởng Trần Ngọc Phúc, các thành viên trong ban giám đốc cùng một số thành viên trong nhóm hỗ trợ.

Sau khi nghe báo cáo lại những hoạt động chủ yếu từ đầu năm tới nay, các thành viên ban giám đốc cùng mọi người tham dự đã thảo luận và đưa ra ý kiến cho những hoạt động dự định trong thời gian trước mắt, ví dụ như thúc đẩy việc đăng ký thành viên, hoàn thành dự án khai trương Nhà Việt Nam, một địa điểm đóng vai trò như một đầu mối cho những hoạt động chung của người Việt Nam cũng như để tạo dịp kết nối với các hoạt động với các tổ chức, công ty của Nhật Bản có quan tâm hoặc quan hệ với Việt Nam, dự định tổ chức lớp dạy tiếng Việt cho trẻ em người Việt Nam tại Nhật Bản…

Tất cả mọi thành viên đều mong muốn có thêm nhiều thành viên cùng tham gia hoạt động để thúc đẩy cho hoạt động của hội ngày càng mở rộng, đóng góp thiết thực cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

0回の閲覧0件のコメント