Lễ trao tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác cộng đồng năm 2020

Vào 10:30 sáng hôm nay, ngày 7 tháng 4 năm 2021 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã diễn ra Lễ trao tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác cộng đồng năm 2020.

(Lễ trao tặng)

(Pháp nhân) Hội người Việt Nam tại Nhật Bản vinh dự được Đại sứ quán công nhận là một trong những hội, đoàn thể có nhiều đóng góp cho cộng đồng, sự phát triển giao lưu kinh tế văn hoá cũng như thúc đẩy quan hệ hữu hảo giữa hai quốc gia Việt Nam, Nhật Bản.

( Hội trưởng TRẦN NGỌC PHÚC phát biểu )

5回の閲覧0件のコメント