Thông điệp từ Thống đốc Tokyo về sự lây nhiễm và kêu gọi chung tay phòng chống dịch Covid-19(Pháp nhân) Hội người Việt Nam tại Nhật Bản xin được giới thiệu Thông điệp từ bà Koike Yuriko-Thống đốc Tokyo về việc nâng cao ý thức và tuân thủ các biện pháp phòng tránh việc lây nhiễm của dịch Covid-19.

Hi vọng cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản cùng nhau ủng hộ thông điệp của bà thống đốc, chung tay đẩy lùi đại dịch.

0回の閲覧0件のコメント