Thẻ cư trú” – Vật bất ly thân!

Thẻ cư trú” là thẻ được cấp cho những người nước ngoài cư trú lâu dài tại Nhật Bản, ví dụ như các bạn thực tập sinh kỹ năng chẳng hạn. Khi đến sân bay, hoặc sau khi nộp giấy tờ cần thiết lên các cơ quan hành chính địa phương mình sinh sống thì các bạn sẽ nhận được thẻ cư trú. Theo luật Nhập cảnh thì trong suốt thời gian ở Nhật, người nước ngoài có nghĩa vụ phải mang theo thẻ cư trú mọi lúc, mọi nơi. Các đoàn thể giám sát hoặc cơ quan tiến hành thực tập kỹ năng có thể giữ thẻ cư trú này một thời gian để tiến hành làm thủ tục nhưng sau khi được trả lại, các bạn nhớ luôn mang theo người. Sau đây, chúng tôi xin tóm tắt một số điểm cơ bản, mong các bạn hãy cùng đọc và xác nhận cho kỹ.

  1. Mang theo thẻ cư trú mọi lúc, mọi nơi. Hãy xuất trình thẻ khi được cảnh sát hoặc người có chức năng yêu cầu. Trường hợp không mang theo thẻ, sẽ bị phạt với mức từ 200.000 yên trở xuống.

  2. Trường hợp thay đổi chỗ ở, cần phải thông báo với chính quyền địa phương. Trường hợp không nộp đơn thông báo trong thời hạn quy định, sẽ bị phạt với mức từ 200.000 trở xuống.

  3. Khi đã hết “Thời hạn lưu trú” (Ngày mãn hạn) thì không được phép lưu trú tại Nhật Bản nữa. Trường hợp muốn gia hạn, đến trước ngày mãn hạn, phải tiến hành thủ tục xin ra hạn thời hạn lưu trú. Sau khi được gia hạn, sẽ được cấp thẻ mới.

  4. Khi trở về nước, phải trả lại thẻ cư trú tại sân bay và thẻ sẽ hết hiệu lực (trừ trường hợp có thị thực (Visa) tái nhập quốc.

  5. Không được phép cho người khác mượn hoặc nhường lại thẻ cư trú vì có khả năng bị lợi dụng để làm việc xấu. Nếu biết thẻ sẽ bị sử dụng vào làm việc xấu mà vẫn cho mượn, sẽ bị phạt tù từ 1 năm trở xuống và phạt tiền từ 200.000 yên trở xuống, đồng thời sẽ trở thành đối tượng bị trục xuất. Trường hợp này tương tự như trường hợp thẻ bị hết hiệu lực.


Mặt trước

Mặt sau

0回の閲覧0件のコメント